Lägenhet 1503-10A

3 rum och kök, 76 m2

Intresseanmälan för denna hyreslägenhet

Behandling av personuppgifter. Dina personuppgifter som vi hanterar är de ni fyllt i för er intresseanmälan. Personuppgifterna vi samlar in behandlas enligt de lagar och förordningar som gäller vid tidpunkten och bolaget som registrerar dina uppgifter är personuppgiftsansvarig. Uppgifterna används för att kunna hantera din intresseanmälan, kunna komma i kontakt med dig, utföra åtgärder som begärts samt för marknadsföring. Vi använder oss också av cookies för t.ex. webbstatistik, besökardata och elektronisk marknadsföring. Person- och kontaktuppgifter används inom företaget men behandlas också av vår driftsleverantör (personuppgiftsbiträde) för att kunna administrera kontaktuppgifterna enligt våra åtaganden. Dina personuppgifter sparas inte under längre tid än nödvändigt, maximalt två år om du inte går vidare i dina kontakter med oss. Du har rätt att få dina personuppgifter raderade tidigare. Eventuella felaktiga personuppgifter kan du be att få rättade. Vill du inte att dina personuppgifter används till marknadsföring kan du anmäla det till oss.